Ti aspetto come canto sterile

sulle cime pietrose,

indizio lasciato al cielo,

come doina sotto le stelle

per gli uccelli del cielo.

Fra te e il volo,

la luna era di guardia la notte,

tra stelle cadenti,

raccolte in mughetti di bianche lacrime,

fonte di palpebre, della fantastica

ninnananna… del tempo senza fine.

Accogli la carezza mia che ammanta gli occhi…

non guardare

lo specchio dell’eternità,

della notte,

della quiete,

del sogno…

l’attesa ha assunto una forma nuova…

ETERNITA!

 

Oglinda veşniciei

Te aştept ca pe un cântec zadarnic.

deasupra crestelor de piatră,

lăsat mărturie cerului,

ca o doină sub stele

pentru păsările cerului.

Între tine şi zbor,

luna îşi făcea rondul de noapte,

printre stele căzătoare,

adunate în mărgăritarele lacrimilor albe,

izvor al pleoapelor, a fantasticului

sunet de leagăn… a timpului nesfârşit.

Primeşte-mi mângâierea ce acoperă ochii…

nu privi

oglinda veşniciei,

a nopţii,

a liniştei,

a visului…

aşteptarea a primit o formă nouă…

ETERNITATE!

Olga Văduva (Grigorov)